Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov

Výzva: 2
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Nadácia Pontis
Suma: 45 399,96 €

web: www.nadaciapontis.sk

kontakt: monika.smolova@nadaciapontis.sk

Aktuality