Koniec násilia, čas na práva

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín
Názov organizácie: OZ Odyseus
Suma: 44 609,23 €

Cieľom projektu je prispieť k minimalizácii prípadov násilia páchaného na ženách pracujúcich v sex-biznise(SB). Na základe predbežného monitoringu sú najčastejšími páchateľmi násilia, okrem zákazníkov, mnohokrát policajti/ky alebo bežní okoloidúci. Projekt sa preto zameriava na prácu s tromi cieľovými skupinami. Cieľ projektu dosiahneme najmä zvyšovaním povedomia o právach žien pracujúcich v SB ako aj poukázaním na násilie, ktoré je na nich páchané. Pre policajtov/ky poskytneme tréning a info-edukačný materiál, v rámci ktorého sa dozvedia viac o metódach práce s touto cieľovou skupinou. Prospechom bude získanie nových profesionálnych zručností. Pre verejnosť pripravíme kampaň, ktorej cieľom bude scitlivovanie spoločnosti. Zvyšovať právne povedomie žien pracujúcich v SB budeme prostredníctvom odborného poradenstva, článkov a info-edukačného materiálu. Pozitívnym výstupom bude posilnenie schopnosti hájiť svoje práva. Projekt bude realizovaný v partnerskej spolupráci s organizáciu SWAN.

web: www.odyseus.org, www.drogy.org,www.hivaids.sk

kontakt: sexwork@ozodyseus.sk

Aktuality