Kto je za dverami?

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty
Názov organizácie: Člověk v tísni
Suma: 5 000 €

Projekt „Kto je za dverami?“ je založený na myšlienke strachu z neznáma, z toho, čo môže byť za symbolickými dverami, ktoré sa bojíme otvoriť. Hlavným cieľom je posilnenie aktívneho občianstva prostredníctvom scitlivovania a mobilizácie verejnosti, vrátane mládeže na oboch stranách. Projekt je zameraný na zblíženie oboch skupín nenásilnou a participatívnou formou, nabúranie predsudkov a nachádzanie rozdielov a podobností života pred aj za „dverami“. Výsledkom projektu bude v prvom rade poznanie reality, odbúranie predstáv, ktoré sú založené na neracionálnych domnienkach a porozumenie rozdielu medzi skutočnosťou a predsudkami o živote v segregovaných komunitách. Hlavnými aktivitami budú vzdelávacie aktivity, neformálne informačné stretnutia a kultúrne podujatia so zameraním na posilnenie porozumenia a súdržnosti. Nevyhnutnou súčasťou aktivít bude budovanie sietí v rámci mesta a mikroregiónu.Cieľové skupiny sú rómska a majoritná mládež, verejnosť v meste a okolí Spišského Podhradia.

kontakt: milada.javorova@peopleinneed.sk

Aktuality