Môj svet – moje práva

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín
Názov organizácie: Amnesty International Slovensko
Suma: 25 275 €

Vzdelávací systém sa zameriava najmä na kumuláciu vedomostí a informácií, neposkytuje  priestor  na nadobúdanie a rozvoj zručností, ktoré by podnietili formovanie vlastných názorov. Vzdelávanie k ľudským právam /ĽP/ je častokrát len formálne súčasťou učebných osnov, neexistuje systematická podpora formálneho vzdelávania k ĽP. Nedostatok vedomostí a zručností z oblasti ĽP sa podpisuje pod nedostatok tolerancie voči odlišným skupinám a jedincom na jednej strane a v zníženej miere uplatňovania si svojich práv a slobôd na strane druhej. Veríme, že škola by mala byť priestorom, kde si mladí ľudia môžu formovať svoj vlastný názor tak, aby vedeli byť v budúcnosti aktívnymi občanmi.

Cieľ: posilnenie aktívneho občianstva, zvýšenie informovanosti, rozvoj vedomostí a kvalitného vzdelávania v oblasti ĽP.

web: www.amnesty.sk

kontakt: jana.malovicova@amnesty.sk

Aktuality