Most má vždy dva konce

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii
Názov organizácie: Mládež ulice
Suma: 29 450 €

Trend otvoreného nepriateľstva a nárast extrémizmu pohlcuje čoraz mladšie ročníky. Štandardné preventívne kampane majú obmedzený vplyv. Legislatíva nedokáže zmeniť motivácie mladých, ktorí sa k týmto tendenciám pridávajú. Začína byť zrejmé, že musíme nájsť efektívnejší spôsob prístupu k problému.

Projektom chceme pomôcť pomenovať cestu, ktorou by mohli kráčať organizácie v práci s cieľovou skupinou mládeže v ohrození začlenenia sa do extrémistických skupín. Za týmto účelom budeme v „priamom kontakte s ich životom“. Naši pracovníci budú na športových podujatiach, zúčastnia sa pochodov a ďalších akcií, kde sa s cieľovými skupinami môžu stretnúť. Zrealizujú diskusie s odborníkmi z tejto oblasti, publikujú odborné články k téme. V spolupráci so zah. partnerom sa pokúsime získať čo najviac poznatkov o tom, ako na to a otestovať tieto postupy v praxi.

Projekt bude realizovaná s cieľom pripraviť kvalitný písomný výstup, podklad pre systematickú prácu s mládežou z uvedeného prostredia.

 

web: www.mladezulice.sk

kontakt: peter@mladezulice.sk

Aktuality