Občania pre demokraciu

Výzva: 1
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Suma: 33 391 €

Projekt reaguje na potrebu zvýšenia citlivosti občanov voči nekalým praktikám vo verejnom živote a zlepšenia zodpovedného informovania o nich v lokálnych/reg.TV.Hlavný cieľ projektu:zvýšiť informovanosť o možnostiach zapájania sa občanov do ovplyvňovania a kontroly verejného života.Nástrojom je realizácia komunikačného projektu:Občania pre demokraciu,vysielaného v lok./reg. TV.Bude zobrazovať konkrétne príklady občianskej aktivizácie a ich výsledky.Aktivity na dosiahnutie cieľa:A/Tréning dobrej praxe a výmeny skúseností.Projekt ráta so  zapojením expertov MVO z oblasti kontroly spravovania vecí verejných do edukačných aktivít.B/Individuálny koučing pre redaktorov lokálnych./reg. TV s potencionálnym zapojením sociálnych médií zameraný na korektné a zodpovedné informovanie.C/Výroba 3 publ.relácií pod názvom:Občania pre demokraciu-1.Tranparentnosť verejnej správy 2.Transparentnosť a verejná kontrola súdnej moci 3.Občianska spoločnosť a watch-dog aktivity D/Odvysielanie relácií v 20 lok.TV

 

web: www.lotos.sk

kontakt: lotos@lotos.sk

Aktuality