OPENROOM – otvorený priestor pre rozvoj rómskych detí a mládeže

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty
Názov organizácie: oz DIZAJN FÓRUM
Suma: 4 500 €

Deti a mládež z rómskej komunity sú ohrozené všeobecnou letargiou prežívania v osade. Cieľom projektu je realizácia voľnočasových aktivít s účasťou rómskych dobrovoľníkov a prekonávanie bariér medzi rómskym etnikom a väčšinovým obyvateľstvom. Chceme vytvoriť podmienky multikultúrneho a tolerantného prostredia pre deti a mládež z rómskej komunity na vidieku pri voľnočasových aktivitách v tvorivom priestore na vidieku. Po skúsenostiach s tvorivými aktivitami a veľkým záujmom rómskych detí z osady a z okolia, chceme doriešiť edukatívny priestor a v ňom uskutočniť sériu 20 workshopov, zameraných na osvetové a tvorivé činnosti. Našim zámerom je zapojiť do aktivít deti, ktoré sa chcú učiť a sú ochotné prijímať nové impulzy. Cez deti mobilizovať rodičov z rómskej komunity, ako dobrovoľníkov v projekte a tiež na nich pôsobiť cez osvetové aktivity.

web: www.artfarm.sk

kontakt: janazit@gmail.com

Aktuality