Osoba sudcu – Kľúč ku kvalitnej justícii

Výzva: 1
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: VIA IURIS
Suma: 104 925,10 €

Najzávažnejšie problémy v slovenskom súdnictve spočívajú podľa nás v osobe sudcu, menej v inštitúciách. Preto je dôležitý výber osôb do tejto profesie a tiež výber sudcov do rôznych sudcovských funkcií. Zároveň je dôležité rozvíjať a posilňovať hodnotovú orientáciu a zakotvenie sudcov v rámci profesijnej etiky. VIA IURIS sa preto uvedeným oblastiam venuje dlhodobejšie. Týmto projektom by sme chceli realizovať monitorovanie výberových konaní na funkciu sudcu (všeobecné súdy, Ústavný súd) a tiež na významné funkcie v správe súdov (predsedovia súdov, členstvo v Súdnej rade a pod.). Monitoring bude jednak verejnou kontrolou týchto procesov a zároveň poskytne spätnú väzbu zákonnosti a kvalite výberových konaní. V oblasti profesijnej etiky považujeme za nevyhnutné okrem kvalitného etického kódexu aj vzdelávanie sudcov v tejto oblasti. Preto by sme v spolupráci s renomovaným zahraničným odborníkom chceli vytvoriť metodológiu vzdelávania sudcov v etike a realizovať pilotný seminár so sudcami.

web: www.viaiuris.sk

kontakt: sagat@viaiuris.sk

Aktuality