Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu

Výzva: 2
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: A4 - asociácia združeníe pre súčasnú kultúru
Suma: 44 316 €

Decentralizácia verejnej správy na preniesla mnohé kompetencie zo štátu na samosprávy, v oblasti kultúry však neprebehli zásadné reformy. Mestu Bratislava ako aj Bratislavskému samosprávnemu kraju tak stále chýba stratégia pre rozvoj kultúry, ktoré by zohľadňovali aktuálne okolnosti a najmä potreby neziskového segmentu. Najmä absencia substanciálnej podpory občianskych aktivít a infraštruktúry napriek ich kľúčovému podielu na kultúrnom živote ohrozuje samotné prežitie kreatívneho sektora. Projekt nadväzuje na doterajšie iniciatívy A4 aj ďalších MVO. Sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít (okrúhle stoly, diskusie, semináre, konferencie, web, výstava, vypracovanie analýzy a sieťovanie nezávislých operátorov) v partnerstve s vedením mesta chce v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike.

 

web: www.a4.sk

kontakt: slavo@34.sk

Aktuality