Posilňovanie inštitucionálnej ochrany a zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín
Názov organizácie: Poradňa pre občianske a ľudské práva
Suma: 33 588,40 €

Projektom chceme prispieť k zlepšeniu inštitucionálnej ochrany a prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku. Účinné vyšetrovanie týchto prípadov v súlade s medzinárodnými právnymi štandardami je nevyhnutné pre posilnenie dôvery občanov k štátnym orgánom, zabezpečujúcim prístup k spravodlivosti a zároveň kľúčové pre ich prevenciu v našej spoločnosti. V rámci projektu budeme monitorovať prípady policajného násilia s dôrazom na prípady voči znevýhodneným príslušníkom/-čkam rómskej menšiny, ktoré naznačujú možný rasový motív konania. Budeme poskytovať bezplatnú právnu pomoc v trestných konaniach a poukazovať na závažné nedostatky vo vyšetrovaní prípadov policajného násilia zo strany zodpovedného orgánu – Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR. Projektom zvýšime verejnú podporu potrebným reformným zmenám v tejto oblasti, čo nevyhnutne zahŕňa vytvorenie plne nezávislého orgánu na vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov/-čok polície.

 

web: www.poradna-prava.sk

kontakt: antidiskriminacia@poradna-prava.sk

Aktuality