Pride – Dúhové Košice – Sme v tom spolu

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty
Názov organizácie: Saplinq
Suma: 4 189,50 €

Projekt reaguje na nedostatok povedomia širšej verejnosti o rôznych marginalizovaných skupinách a menšinách (ženy, Rómovia, Maďari, Židia, Rusíni, ľudia s hendikepom, atď.). Toto nevedomie vedie k predsudkom a diskriminácii a častokrát začína už v mladom veku. Preto chceme tieto skupiny prezentovať na ľudskoprávnej akcii PRIDE Dúhové Košice prostredníctvom vystúpení rôznych kapiel a usporiadaním verejných diskusií , ktoré ich verejnosti priblížia. Verejnosť bude mať týmto spôsobom príležitosť dozvedieť sa viac o ich aktuálnej situácii a o výzvach, ktorým tieto skupiny čelia. Okrem toho budú na stredných školách realizované workshopy, ktorých cieľom bude mladých ľudí scitliviť k odlišnostiam a vzdelať v oblasti ľudských práv.

 

web: www.saplinq.org

kontakt: robert.furiel@saplinq.org

Aktuality