Q-centrum: LGBTI poradenstvo na Slovensku

Výzva: 2
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.
Názov organizácie: Queer Leaders Forum
Suma: 49 560 €

Medzi rodovou rovnosťou a právami LGBTI ľudí je vzťah spojených nádob, rodová rovnosť nepredpokladá len spravodlivé zaobchádzanie s mužmi a ženami, ktorí sa navzájom priťahujú (teda heteronormativitu a cisrodovosť), ale implementáciu takých životných podmienok, ktoré umožnia kvalitný život všetkým ženám a všetkým mužom, vrátane rovnakopohlavných párov (zaistenie právnej bezpečnosti, legalizácia partnerských inštitútov atď.)

Hlavný cieľ projektu:  zlepšovanie a zvyšovanie kvality života LGBTI ľudí a ich blízkych prostredníctvom poskytovania informovaných a špecifických typov poradenských služieb (psychologických, právnych, sociálnych).

Poskytovaním vyššie opísaných poradenských služieb budeme môcť naďalej zlepšovať a zvyšovať kvalitu života LGBTI ľudí a ich blízkych a zároveň tak i posilňovať ďalšie, prevažne advokačné LGBTI projekty na Slovensku – prostredníctvom posilnenia LGBTI komunity, jej osobnostného rozvoja a informovanosti. Q-centrum je jediné pracovisko svojho druhu v SR.

 

web: www.qlf.sk; www.qcentrum.sk

kontakt: romana.schlesinger@qcentrum.sk

Aktuality