ReŠtart Slovensko 2014

Výzva: 2
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Centrum pre filantropiu
Suma: 31 500 €

Na Slovensku vládne apatia a zmierenie sa so stavom, v akom sa naša krajina nachádza. Našťastie sa stretávame aj s aktivitami jednotlivcov a skupín, ktorí sa snažia zmeniť veci k lepšiemu. Príležitosť pritom predstavuje online priestor, ktorý v sebe prináša dostupnosť informácií, ich zdieľanie ako aj umožňuje spájanie síl jednotlivcov a skupín. Projekt ReŠtart Slovensko 2014 nadväzuje na 2 úspešné ročníky, ktoré realizovalo CpF. Ponúka tým, ktorí sa chcú angažovať v prospech občianskej spoločnosti, príležitosť spojiť sa s IT komunitou a svoje nápady pretaviť do webových a mobilných riešení. Projekt zapojí občanov do vývoja riešení pre zlepšenie problémov v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných, boja proti korupcii, podpory právneho štátu a otvorenosti, či v oblasti rovnosti a tolerancie. Cieľom je podpora najlepších projektov prinášajúcich spoločenskú zmenu, ktoré vďaka moderným technológiám, prispejú k formovaniu otvorenejšej a informovanejšej spoločnosti.

 

web: www.cpf.sk

kontakt: lacko@changenet.sk

Aktuality