Silní občania – zodpovedná moc

Výzva: 2
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Aliancia Fair Play
Suma: 33 215 €

Projekt je súčasťou dlhodobej stratégie AFP. Súčasné trendy predstavujú hrozbu oslabenia demokracie a právneho štátu. Vedú k bezmocnosti ľudí a radikalizácii. Sústredenými aktivitami poukážeme na zhubné dôsledky zneužívania moci, nestíhania korupcie, nefungujúcej justície. Len silní občania, trestajúci politikov za porušovanie pravidiel,sami dodržujúci pravidlá, prispievajú k trvajúcej demokracii.Informovanie o hmatateľných príkladoch umožní voličom porozumieť dianiu. Prípady poskytnú základ pre vzdelávanie hravou formou grafík, video, audio alebo webových výstupov,uľahčia vysvetlenie dôsledkov zneužívania moci. Pomôžu zaujať pri osobných stretnutiach a poskytnú aktuálne momenty pre mobilizáciu a kampane. Prípady pomôžu AFP porozumieť problémom z praxe a priniesť účinné riešenia. Výsledkom budú konkrétne kampane,zanalyzované prípady, obhájené prípady verejného záujmu, návrhy riešení, ochránené verejné financie, podnety na stíhanie, existujúci tlak na fungovanie inštitúcií.

 

web: www.fair-play.sk

kontakt: fairplay@fair-play.sk

Aktuality