Slovensko pre všetkých

Výzva: 2
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Nadácia Petit Academy
Suma: 25 596 €

Integrácia rómskych komunít dosahuje malé výsledky. Podiel na tom má neefektívne a netransparentné využívanie verejných zdrojov. Príčinou je nedostatočná štátna kontrola pri využívaní finančných prostriedkov, ktoré sú určené pre rozvoj rómskych komunít, pričom paradoxne sú Rómovia verejne označovaní za vinníkov.

Cieľom projektu je preto kontrolovať verejné inštitúcie. Zvýšenie informovanosti o skutočnom využívaní verejných zdrojov a  porušovaní základných pravidiel demokracie, ako je rovný prístup k vzdelávaniu či na trh práce, prispeje k posilneniu verejnej kontroly.

Projekt zároveň poskytneme hlas samotným Rómom cez 3-mesačnú stáž pre 2 VŠ študentov z rómskych komunít. Stáž bude zameraná na získanie žurnalistických zručností prácou v denníku SME s dôrazom na ľudsko-právne a menšinové témy.

Projekt zvýši tlak na verejné inštitúcie, aby transparentne využívali zdroje, prispeje k zmene vnímania Rómov, posilní aktívnu participáciu Rómov na kontrole verejných zdrojov.

web: www.romovia.sme.sk

kontakt: jan.pallo@spectator.sk

Aktuality