Spolu za otvorené súdnictvo

Výzva: 3
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Občianske združenie Sudcovia "Za otvorenú justíciu"
Suma: 14 259,92 €

Napriek zmenám a čiastočnému utíšeniu situácie v slovenskom súdnictve za posledné obdobie pretrváva nízka dôveryhodnosť súdnictva, rozdelenosť sudcovského stavu a neriešenie viacerých problémov. Predkladaný projekt reaguje na súčasný stav z pohľadu potreby väčšej otvorenosti samotných sudcov voči verejnosti. Na Slovensku existuje viacero sudcovských organizácii, ktoré však nie sú pre verejnosť viditeľné. Nekomunikujú s médiami a nevyvíjajú žiadne aktivity, ktoré by verejnosti umožnili pochopiť problémy v justícii, prípadne sa na ich riešení spolupodieľať. OZ Za otvorenú justíciu (ZOJ) je jediným združením, ktoré sa k dianiu, predovšetkým prostredníctvom médií, vyjadruje, s partnermi už niekoľko rokov organizuje odborné konferencie, zúčastňuje sa konferencií odborných aj tých organizovaných MVO a ad hoc organizuje verejné stretnutia. V predvolebnom období však ZOJ považuje za potrebné zintenzívniť dialóg aj s politickými stranami. Rovnako za potrebné považuje zintenzívniť komunikáciu so študentmi, budúcimi kolegami. Predkladaný projekt reaguje na tento stav sériou dvoch druhov aktivít: (i) jedny sa týkajú komunikácie s politickými stranami, vymieňanie názorov na situáciu v justícii, hľadanie spoločných riešení a následné analytické spracovanie predvolebných programov politických strán v oblasti súdnictva a verejnú diskusiu, ktorá umožní verejnosti priamo konfrontovať politikov a samotných sudcov; (ii) ďalšia aktivita sa týka popularizácie profesie sudcu medzi študentmi práva, vytvorenia priestoru na diskusiu a zavedenie tradície diskusií na právnických fakultách.

web : www.sudcovia.sk

kontakt : zoj@sudcovia.sk

Aktuality