Správy spoza dediny

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii
Názov organizácie: Člověk v tísni
Suma: 31 500 €

V regióne Prešovského kraja sa naša organizácia Člověk v tísni – pobočka Slovensko dlhodobo venuje práci s deťmi a mládežou, kde sa na lokálnej úrovni stretávame s problémom rasovej neznášanlivosti a iných foriem intolerancie. Rozhodli sme sa otvoriť túto tému medzi mladými, viac o nej diskutovať, pracovať s rôznymi aktivitami, ktoré by mohli tento problém lepšie pomenovať a situáciu pozitívne zlepšiť. Zároveň prostredníctvom komunitných podujatí a komunitného organizovania by sme radi zapojili aj ostatných obyvateľov lokalít a okolia.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je preto posilnenie zručností a zvýšenie informovanosti a vedomostí detí a mládeže vo vybraných lokalitách v téme diskriminácie, rasizmu a ostatných prejavov intolerancie.

kontakt: milada.javorova@peopleinneed.sk

Aktuality