Staviame mosty

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty
Názov organizácie: Centrum komunitného organizovania
Suma: 3 518 €

CKO má dlhoročné skúsenosti s prácou komunitného rozvoja a aktívneho zapájania občanov do rozhodovacích procesov vo vzťahu k svojim komunitám. Cieľom CKO je povzbudiť v občanoch aktívneho ducha a potreby zmeny vo vlastných komunitách.

Najväčšou výzvou, s ktorou sa CKO stretáva od začiatku, je ľudí naučiť, čo slovo komunita znamená, že sa skladá z niekoľkých mikrokomunít a koho takéto mikrokomunity reprezentujú.

Na základe súčastnej terénnej práce CKO v meste Zvolen boli identifikované štyri mikrokomunity reprezentujúce mešiny Rómov, LGBTI, prisťahovalcov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sa často cítia vylúčení z práce komunitného rozvoja. Cieľom tohto projektu je teda „prepojiť mosty“ vedomostí majoritnej a menšinovej komunity na základe dotazníkova workshopov spojených s prezentáciou daných menšín prostredníctvom umeleckých zážitkov. Dôraz pritom bude daný hlavne na zapájanie mladej generácie (12 – 20 rokov).

 

web: www.cko.sk

kontakt: maros@cko.sk

Aktuality