Stredoeurópske fórum 2014

Výzva: 2
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Projekt Fórum
Suma: 30 394,65 €

Stredoeurópske fórum 2014 predstavuje sled aktivít, ktorých ťažiskom je štvordňová prestížna medzinárodná konferencia a verejné debatné fórum s názvom „My a oni“, ktorá sa bude konať v Bratislave v dňoch výročia Nežnej revolúcie a chce využiť symbolickú silu okrúhleho 25. výročia na mobilizáciu verejnosti diskutovať o naliehavých otázkach. Reaguje tak na čoraz naliehavejšiu výzvu, pred ktorou stojí Slovensko, ale aj celá Stredná Európa: problém vnútorného rozdelenia spoločnosti, ktorá odlišné postoje, svetonázorové východiská, a životné a historické skúsenosti namiesto diskusie odmieta. Naším cieľom je ponúknuť nové pohľady a navrhnúť možné riešenia na tieto spory zasadené do celoeurópskeho rámca.Popri samotnej konferencii sa projekt skladá z rôznych aktivít, ktoré potrvajú do konca septembra 2015 a sú zamerané na rovnaký cieľ: vtiahnuť spoločnosť do „verejného premýšľania“ o jej najnaliehavejších problémoch spoločne s najzaujímavejšími autormi a občianskymi aktivistami z celého sveta.

 

web: www.salon.eu.sk

kontakt: marta.simeckova@gmail.com

Aktuality