Verejný záujem a záujem verejnosti

Výzva: 2
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Združenie Slatinka
Suma: 33 975 €

Definovanie verejnoprospešných stavieb a činností má ďalekosiahle právne a socioekonomické dôsledky. Štát musí mať nástroje na presadenie verejného záujmu nad individuálnymi záujmami úzkej skupiny ľudí. V súčasnosti však u nás neexistuje mechanizmus na porovnávanie verejných záujmov navzájom a na zapojenie miestnych komunít do rozhodovania o týchto otázkach. Cieľovou skupinou projektu sú MVO a samosprávy, ktoré sa ocitajú v konflikte medzi záujmami verejnosti, ktorú zastupujú a verejným záujmom reprezentovaným štátom. Cieľovou skupinou sú aj úradníci a politici, ktorí naopak presadzujú sústredenie rozhodovania na centrálnu úroveň. V rámci projektu urobíme rozbor legislatívy, rozhodnutí, vydáme dve publikácie a do definovania pojmu verejný záujem prizveme deti a mladých ľudí. Pripravíme semináre a diskusné fórum pre politikov, zamestnancov verejnej správy, médiá aj MVO. Výsledkom budú návrhy na legislatívne zmeny a súbor odporúčaní na zapojenie MVO a miestnych komunít do rozhodovania.

 

web: www.slatinka.sk

kontakt: paulikova@changenet.sk

Aktuality