Vybavíme si to sami

Výzva: 3
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecíverejných
Názov organizácie: Výcviková škola pre vodiace a asistečné psy
Suma: 9 000 €

Projektom „Vybavíme si to sami“ chceme vytvoriť opatrenia a návrhy na zabezpečenie dodržiavania Európskeho dohovoru o právach zdravotne postihnutých (ZP), a to samotnými vyškolenými nevidiacimi ľuďmi, ktorí využívajú vodiaceho psa. Skupina nevidiacich absolvuje 5-dňové školenie, stanú sa zástupcami širšej komunity, navštívia aspoň 100 inštitúcií verejnej správy, budú požadovať sprístupnenie informácií, ktoré vo svojom každodennom živote potrebujú. Cez  návrh konkrétnych opatrení a zmien a realizáciu okrúhleho stola s MVO aj s relevantnými zástupcami verejnej správy chceme odstrániť problémy:  – v prístupe do verejných budov nevidiacich s vodiacim psom – v poskytovaní informácií nevidiacim nevhodnou formou (pre nich nečitateľnou).

web: www.vodiacipes.sk

kontakt: info@vodiacipes.sk

Aktuality