Vzdelávacia kampaň PRVÁ

Výzva: 3
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: CHARACTER - Film Development Association
Suma: 15 000 €

Predmetom projektu je vzdelávacia kampaň s cieľom vzbudiť záujem študentov a pedagógov o významné ženské osobnosti slovenskej histórie, ktoré popri mužských postavách stále zostávajú v tieni. Ide o protagonistky, ktoré sa ako prvé v histórii presadili v rôznych oblastiach, ich životné príbehy sú súčasťou konkrétneho kontextu a nemali by zmiznúť zo spoločenskej pamäte. Projekt reaguje na nedostatok atraktívnych foriem a informácií vo vzdelávacom procese a všeobecnú nedôveru študentov k náročnejším témam.Vzdelávacia kampaň pozostáva z 3 častí – kampane v online médiách; série pilotných diskusií na vybraných školách a prezentácie projektu  v mienkotvorných médiách. V prostredí sociálnych sietí sa prostredníctvom krátkych videí mladí ľudia, pedagógovia, ale aj široká verejnosť dozvedia o desiatich ženských osobnostiach, dobovom kontexte a spoločenskom prínose. Režiséri a autori, ktorí sériu tvoria, budú vystupovať vo videách spolu s inými osobnosťami súčasnej spoločenskej elity. Svojimi výpoveďami o aktuálnosti týchto hrdiniek pre dnešnú dobu pomôžu sprostredkovať dôležitosť historického obsahu a zároveň spraviť z neho atraktívny produkt pre cieľovú skupinu. Videá budú koncentrovanou výpoveďou a upútavkou na jednotlivé filmy. Do projektu budú vybrané školy a pedagógovia, kde téma rodovej rovnosti rezonuje najviac. Tu sa uskutoční 7 pilotných diskusií spojených s premietaním filmov. Tematické zameranie jednotlivých diskusií premostí tému dokumentu s problematikou rodovej rovnosti v historickom a súčasnom kontexte (v spolupráci s MVO Aspekt a Možnosť voľby). Pilotné diskusie, budú zaznamenané na video-záznam a spätná väzba z nich bude získaná aj prostredníctvom dotazníkov od študentov a pedagódov. V náslene spracovanom Manuáli budú odporúčania pre pedagógov humanitných predmetov k forme a obsahu budúcich diskusii. Manuál bude v elektronickej forme.

web:http://www.character-fda.eu/

kontakt:character@character-fda.eu

Aktuality