Dúhový rok

Výzva: 1
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii
Názov organizácie: Nomantinels
Suma: 74 931,75 €

V súčasnosti na Slovensku pretrváva vysoká miera homofóbie ako preukazujú aj posledné prieskumy. Hlavným cieľom projektu je zmiernenie homofóbie a scitlivenie verejnosti na problémy LGBTI ľudí prostredníctvom výskumných, kultúrnych a informačných aktivít, ktoré ich zviditeľnia. Cieľovou skupinou sú najmä široká verejnosť, študentky a študenti, mládež, LGBTI komunita.  Inovatívnou zložkou  je realizácia historického výskumu v oblasti LGBTI aktivizmu a informačné aktivity s tým spojené. Ďalej plánujeme realizovať divadelné inscenácie, ktoré zobrazia príbehy LGBTI ľudí spojené s diskusiami, ako aj literárnu súťaž Kvírenie, literárne večery a workshopy pre mládež o vnímaní dôsledkov homofóbie na LGBTI ľudí. Podporí sa Queer Drama festival, Filmový festival inakosti a Medzinárodná volejbalová súťaž Lotos Cup. Vyústením všetkých týchto aktivít budebude informačná kampaň Mesiac LGBTI histórie,  ktorý bude venovaný prezentácii aktivít, výstupov, príbehov, kultúry LGBTI komunity.

 

web: www.nomantinels.sk

kontakt: andrejkuruc@gmail.com

Aktuality