Kamoši z webu

Výzva: 1
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty
Názov organizácie: ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
Suma: 49 999 €

Projekt Kamoši z webu má pomôcť deťom zo sociálne slabších skupín vo viacerých oblastiach, je rozdelený na 2 časti:
Veľkí kamoši: S využitím infraštruktúry darcovského portálu LudiaLudom.sk, ktorý prevádzkujeme, umožníme „on-line adopcie“ – špeciálny druh výzvy na podporu, ktorú registruje inštitúcia, ktorá s dieťaťom pracuje. Z príspevkov darcov budú príjemcovia hradiť náklady na vzdelávanie, zabezpečenie dieťaťa a jeho základných práv.
Malí kamoši: Sociálna sieť umožní komunikáciu detí nielen s darcami, ale aj s ďalšími používateľmi, najmä rovesníkmi. Vzdelávacie moduly majú aktívne zapojiť dieťa, zlepšovať jeho vyjadrovacie schopnosti, všeobecnú i digitálnu gramotnosť. Mnohé budú nielen individuálnym, ale aj kolektívnym dielom detí. Dieťa pod dozorom vytvára on-line profil, o. i. blog, fotogalériu, galériu prác a pod. Spájaním používateľov z rôznych sociálnych vrstiev, rôznych národností podporujeme sociálnu inklúziu a zabezpečenia základných práv dieťaťa.

web: www.ludialudom.sk

kontakt: info@ludialudom.sk

Aktuality