Mládež pre demokratickú spoločnosť

Výzva: 1
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Slovensko
Suma: 60 134,50 €

U mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov sa stretávame s nedôverou v demokratické inštitúcie a neinformovanosťou o využívaní princípov demokracie v praxi. Zámerom projektu je podporiť aktívnu účasť mládeže na verejnom živote pri presadzovaní hodnôt demokracie. Cieľom projektu je iniciovať záujem mládeže o účasť na verejnom živote, podporiť existujúce aktívne skupiny mládeže v ďalšom rozvoji a podporiť rozvoj dobre spravovanej spoločnosti na miestnej úrovni. Účastníci z 5 mikroregiónov sa budú zúčastnia na 6 tréningoch, zameraných na aktívnu participáciu na verejnom živote, peer mediáciu pri riešení občianskych sporov s dôrazom na interetnické vzťahy a na podporu občianskeho aktivizmu. Mládežnícke skupiny budú následne realizovať informačné a vzdelávacie peer aktivity a s podporou partnerskej organizácie vytvoria dokumentárne filmy na témy, odrážajúce skúsenosti s účasťou na správe vecí verejných. Projekt zároveň poslúži ako príklad dobrej praxe na národnej úrovni.

 

web: www.peopleinneed.sk

kontakt: ondrej.poduska@clovekvtisni.sk

Aktuality