Monitoring verejného obstarávania

Výzva: 1
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Transparency International Slovensko
Suma: 87 750 €

Ročne štát minie vo verejnom obstarávaní 5 miliárd eur, zákazky sa však opakovane ocitajú v škandáloch, od neefektívnosti po prepojenie na politické strany. 75% Slovákov v prieskumoch tvrdí, že tendre sú často spojené s korupciou, podnikateľia vravia, že zo zákaziek ide 13% na úplatky.

Cieľom projektu je znížiť korupciu monitoringom tendrov, výskumom dopadov nedávnych legislatívnych zmien a zapojením verejnosti do kontroly úradníkov.

Vládou ohlásené masové štátne investície si vyžadujú pozornosť. V spolupráci s expertmi budeme aktívne sledovať podmienky a proces týchto tendrov.

Výskum sa zameria na porovnávanie súťaží podobných  tovarov medzi obstarávateľmi. Analyzovať budeme dopady nedávnej novely o VO, efektivitu štátnych kontrol, vylučovanie uchádzačov či udeľovanie výnimiek. Zlepšíme kvalitu verejných dát  o zákazkách. Úradníkom pripravíme portál so vzorovými podkladmi pre najbežnejšie zákazky.

Pre obe skupiny pripravíme školenia, ako lepšie nakupovať a kontrolovať.

 

web: www.transparency.sk

kontakt: sipos@transparency.sk

Aktuality