Nástroje pre zvyšovanie zamestnanosteľnosti ľudí so zdravotným postihnutím

Výzva: 1
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Nezisková organizácia EPIC
Suma: 68 814,50 €

„Cieľom projektu je predstaviť nástroje, ktoré môžu mať výrazný vplyv na zvýšenie zamestnanosti ľudí zo zníženou funkčnou schopnosťou, teda ľudí so zdravotným postihnutím.
Medzi nástroje, ktoré plánujeme predstaviť patrí napríklad model uplatňovaný v Austrálii „Supported wage system“, prostredníctvom ktorého majú zamestnávatelia možnosť ľuďom s výrazne zníženým stupňom funkčnej schopnosti  vyplácať nižšiu ako minimálnu mzdu. Tento, a podobné nástroje, je všeobecne považovaný za kľúčový pre zamestnávanie ľudí s postihnutím. Títo by bez podobných nástrojov zostávali izolovaní vo svojom prostredí a ich príležitosti pre interakciu s majoritou by boli výrazne obmedzené.
Predstavované nástroje musia byť podporované všetkými sociálnymi partnermi a vyžadujú množstvo analytických podkladov ako i vytvorenie podporného systému. Preto budú v rámci projektu vytvárané medzi-sektorové  koalície, realizované odborné semináre a podujatia smerujúce k legislatívnemu presadeniu navrhovaných nástrojov.“

 

web:  www.epic-org.eu

kontakt: zuzana_p@epic.org.au

Aktuality