Otvorenejšie Slovensko

Výzva: 1
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Inštitút pre verejné otázky
Suma: 73 575 €

„Hlavným problémom, na ktorý reaguje projekt Otvorenejšie Slovensko je nedokonalosť procesu pôsobenia demokratických inštitúcií a nedostatočná miera zakorenenosti demokratickej politickej kultúry.

Projekt obsahuje:
-systematické sledovanie a vyhodnocovanie fungovania demokratických inštitúcií
-výskum verejnej mienky a politickej kultúry
-hodnotenie činnosti regulačných orgánov v oblasti komunikácie a médií
-diskusné fóra s občanmi

Aktivity projektu zahŕňajú:

-štvrťročné analytické Newslettere s kvalitatívnym a kvantitatívnym hodnotením stavu demokracie v oblasti právneho štátu, legislatívy, ľudských a menšinových práv, médií a občianskej spoločnosti;
-pravidelné prieskumy verejnej mienky k aktuálnym otázkam vývoja spoločnosti;
-polročné analytické správy o pôsobení regulačných orgánov v oblasti komunikácie a médií
-ročenky o kvalite demokracie v SR
-verejné diskusie po celej SR na témy, súvisiace s vývojom demokracie a uplatňovaním princípov otvorenej spoločnosti“

 

web: www.ivo.sk

kontakt: mesez@ivo.sk

Aktuality