Rómske dokumentačné a informačné centrum

Výzva: 1
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín
Názov organizácie: Romano Kher
Suma: 87 732 €

OZ Romano kher a- Rómsky dom začalo v roku 2010 so sústreďovaním dokumentov o Rómoch na stránke romadocument.sk. Romano kher – Rómsky dom vytvoril internetové stránky, na ktorých sú informácie z oblasti politiky, vedy, kultúry, literatúry a médií.  Cieľom uvedených stránok je verejne ukázať, že Rómovia na Slovensku majú svoju vlastnú kultúru, ktorú si chcú udržiavať a odovzdávať ďalším generáciám. Stránky sú vyhľadávané pedagógmi, študentmi vysokých škôl a novinármi.
Cieľom projektu je intenzívnejšie pokračovať v zhromažďovaní jestvujúcich dát odborníkov a študentov, organizovať verejné diskusie o veciach, ktoré dokážu zabezpečiť stabilitu Rómov a komunikovať s novinármi o negatívnom mediálnom, obraze Rómov, o potrebe zmierňovania napätia medzi majoritou a Rómami. Projekt prispeje k integrácii Rómov a rozvoju multietnickej spoločnosti.

 

web: www.romanokher.eu

kontakt: romanokher7@gmail.com

Aktuality