Šport spája (rôzne farby, jedna hra)

Výzva: 1
Oblasť: Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii
Názov organizácie: Inštitút pre medzikultúrny dialóg
Suma: 72 352,76 €

Šport je sociálny fenomén, ktorý zasahuje do mnohých sfér spoločnosti a neraz odráža dianie v nej. Často však v ňom vystupujú do popredia rasizmus, homofóbia a iné formy intolerancie. Zároveň majú niektoré skupiny obyvateľstva problém aktívnejšie sa zapojiť do profesionálneho či amatérskeho športového diania, kvôli existujúcim predsudkom. Projekt má za cieľ využiť kladné stránky športu za účelom integrácie slabších skupín obyvateľstva a zároveň bojovať proti diskriminácii a nenávistným prejavom v športe. IPMD navrhuje niekoľko aktivít a podujatí, ktoré by vytvorili pevný základ pre pokračovanie projektu aj po vyčerpaní dotácie. Prioritou je pre nás mládež a s ohľadom na budúci vývoj je teda extrémne dôležitá osveta a vzdelávanie. Projekt však zahŕňa nielen edukačné aktivity (workshopy, besedy, publikácia), ale aj monitoring (web, výročné správy), športové podujatia (turnaje, organizácia FARE Action Weeks, multi-kulti tím), ale aj iné, napr. výstavu, divadelné predstavenia, a pod.

 

web: www.ipmd.sk

kontakt: info@ipmd.sk

Aktuality