TransFúzia – budovanie kapacít trans* organizácie

Výzva: 1
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.
Názov organizácie: TransFúzia
Suma: 50 000 €

Projekt je potrebný pre posilnenie prvej a jedinej trans* organizácie, ktorá sa zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv trans* ľudí. Stav dodržiavania ľudských práv trans* ľudí je v mnohých oblastiach kritický. Cieľom projektu je vytvorenie silnej  trans* organizácie a posilnenie sebavedomia, kohézie a aktivizácia trans* komunity. Ciele dosiahneme rozšírením personálnych kapacít prostredníctvom vnútorného vzdelávania; zabezpečením vybavenia organizácie; vypracovaním riadiacich, fundraisingových, finančných a komunikačných stratégií; vytvorením info-komunikačného portálu (web, fórum, blog) a materiálov zameraných na propagáciu a posilnenie organizácie, témy a komunity; zapojením trans* ľudí (i z regiónov) do činností organizácie a participácii na komunitnom živote; vzdelávaním trans* ľudí a aktivistov/aktivistiek. Prospech z projektu budú mať trans* ľudia a v budúcnosti i široká verejnosť, cez nezaujaté informácie o alternatívnych modeloch k zjednodušujúcemu binárnemu rodovému poriadku.

 

web: www.transfuzia.sk

kontakt: havlicek.christian@gmail.com

Aktuality