Podporte nás

Vaša podpora nám umožní naďalej poskytovať alternatívu voči nenávistnému prejavu, pracovať na tom, aby bolo v našej spoločnosti viac spolupatričnosti a vzájomného rešpektu, prinášať do slovenského školstva vzdelanie a výchovu k ľudským právam a posilňovať demokraciu a práva pre všetkých.

Realizáciou vlastných projektov a prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám stotožňujúcim sa s našimi hodnotami pomáhame rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňujeme ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov

Patríme k zakladateľom Fóra donorov, pravidelne pripomienkujeme legislatívne procesy, sme aktívni pri tvorbe rôznych politík a pôsobíme v mnohých poradných výboroch a komisiách.

Sme na Slovensku dobre etablovanou, nezávislou organizáciou, ktorá sa v roku 2013 osamostatnila od zakladajúcej organizácie. V rámci medzinárodnej siete nadácií otvorenej spoločnosti už dnes teda nemáme status členskej organizácie. Financie pre svoju činnosť získavame v čoraz väčšej miere z domácich a európskych zdrojov.

Vašu podporu si vážime!

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality