Chceme vedieť viac

1.05.2015

Kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku chce oživiť verejnú diskusiu o našom školstve.

Kampaň je zameraná na širokú, najmä rodičovskú verejnosť a otvára viacero tém, ktoré ostali v doterajších diskusiách o školstve nepovšimnuté. V centre pozornosti kampane stoja najmä deti a tínedžeri, ich problémy a potreby. Cieľom kampane je ponúknuť verejnosti priestor na spoločné uvažovanie o budúcnosti našich detí a na hľadanie možností, ako im treba pomôcť, aby v školách prosperovali a boli dobre pripravené na život. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorým leží na srdci budúcnosť našej krajiny.

chcemevedietviac.sk

Čítajte naše príbehy

Newsletter