Správni kandidáti

1.05.2015

Zástupcov do samosprávy zaväzujeme k 9 opatreniam, ktoré riešia najčastejšie nedostatky v ich fungovaní.

Kampaň Správni kandidáti vznikla s cieľom priniesť zmeny na lokálnej úrovni v prospech efektívnejšej a otvorenejšej samosprávy. Ako nezávislý, nestranícky a neziskový projekt vytvorila 9 opatrení, ku ktorým sa kandidáti na volených zástupcov miesta a obcí môžu zaviazať. Navrhnuté opatrenia reagujú na často sa vyskytujúce nedostatky a problémy vo fungovaní miest a obcí. Zvolení kandidáti majú 12 mesiacov na ich presadenie, ich úspešnosť bude vyhodnocovať expertný tím a miestni aktivisti. Na vzniku kampane sa podieľajú Inštitút SGI, NOS- OSF, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Inštitút INEKO, INESS, Inštitút pre verejné otázky, Transparency International Slovensko a Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

správnikandidati.sk

Čítajte naše príbehy

Newsletter