Udelili sme štipendiá v programe Secondary School Scholarship Program

,

Pozrite si pár fotografií zo slávnostného udeľovania štipendií Secondary School Scholarship Program.
Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít.

Štipendiá odovzdali spolu so zástupcami Nadácie otvorenej spoločnosti aj britský veľvyslanec, pán Andrew Garth a veľvyslanec USA, pán Adam Sterling.

Štipendisti

Štipendisti

Andrew Garth, Veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku

Andrew Garth, Veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku

Ján Orlovský, správca Nadácie otvorenej spoločnosti

Ján Orlovský, správca Nadácie otvorenej spoločnosti

(zľava), Ján Orlvoský, Adam Sterling - Veľvyslanec USA na Slovensku

(zľava), Ján Orlvoský, Adam Sterling – Veľvyslanec USA na Slovensku

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 26.05.2017