Budovanie kapacít MVO v oblasti fundraisingu

21.09.2016

TERMÍN REGISTRÁCIE DO 26.9.2016

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci so Slovenským centrom Fundraisingu pripravila sériu dvojdňových vzdelávacích kurzov na tému fundraising pre mimovládne organizácie, ktorých súčasťou bude prenos know-how a skúseností partnerov dlhoročne pôsobiacich v danej téme. Cieľom školenia je prostredníctvom podpory budovania kapacít neziskového sektora v oblasti fundraisingu, zvýšiť povedomie mimovládnych organizácií o nových trendoch, metódach a možnostiach získavania finančných zdrojov pre realizáciu svojich aktivít a akčných plánov. Vzdelávanie je naplánované v období september- december 2016 sériou dvojdňových vzdelávacích kurzov. Hlavným výstupom vzdelávania pre všetky prihlásené MVO je vytvorenie návrhu vlastného fundraisingového/akčného plánu podľa potrieb zapojených MVO.

Kurzy a termíny:

  1. Fundraising pre začiatočníkov / TABAČKA – KOŠICE / 29.9.-30.09.2016
  2. Fundraising od firiem / BRATISLAVA – Open Gallery, Baštová 5/ 3.11.-4.11. 2016
  3. Základy on-line komunikácie a fundraisingu / BRATISLAVA – Open Gallery, Baštová 5/ 14.11.-15.11.2016
  4. Crowdfunding + / BRATISLAVA – Open Gallery, Baštová 5/ 30.11.-1.12.2016

Organizácia a podmienky pre registrovaných účastníkov

Jednotlivé vzdelávacie kurzy pre prihlásené MVO budú prebiehať v Košiciach a v Bratislave. Súčasťou vzdelávania pre prihlásených účastníkov budú individuálne konzultácie spojené s vypracovaním vlastných fundraisingových plánov, vrátane konzultácií konkrétnych otázok na tému fundraising pre MVO so skúsenými lektormi partnera. Nakoľko počet účastníkov je limitovaný (max. 20 účastníkov), z jednej mimovládnej organizácie je možné prihlásiť max. 2 účastníkov. Organizátor vzdelávania si zároveň vyhradzuje právo, v prípade naplnenia kapacity, ďalších záujemcov neprijať. Kurzy je nevyhnutné absolvovať v plnom rozsahu, t.j. zúčastniť sa všetkých kurzov v uvedených termínoch (1. – 4.).

Cena kurzovného na celé obdobie ( t.j. všetky kurzy 1. – 4.) je stanovaná v sume 50 €/1 MVO, ktorú je potrebné uhradiť na účet Nadácie otvorenej spoločnosti najneskôr pred začatím vzdelávania. Registrovaným účastníkom bude v prípade potreby zabezpečené ubytovanie v Košiciach a v Bratislave, ako aj úhrada cestovných nákladov spojených s dopravou na miesto vzdelávania.

Vzhľadom na to, že vzdelávanie je naplánované ako séria na seba nadväzujúcich vzdelávacích kurzov, pod vedením skúsených lektorov, dovoľujeme si registrovaných účastníkov požiadať o dôsledné dodržanie účasti a podmienok na všetkých kurzoch, čím sa predíde zbytočným nedorozumeniam a prípadným sankciám zo strany organizátora vzdelávania.

Po zaregistrovaní budú záujemcovia informovaní o prijatí a potvrdení registrácie zo strany organizátora a následne budú podrobne informovaní o celom priebehu a organizácii vzdelávania a jednotlivých kurzov.

Pre podrobnejšie informácie o kurzoch „Budovanie kapacít MVO v oblasti fundraisingu“ a poskytnutie informácií o podmienkach vzdelávania, prosím kontaktujte koordinátora vzdelávania: Marcel Hofer marcel.hofer@osf.sk tel.: 0903 263 978

Registračný formulár na kurz „Budovanie kapacít MVO v oblasti fundraisingu“ nájdete TU

Vzdelávací kurz „Budovanie kapacít MVO v oblasti fundraisingu“ organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci so Slovenským centrom Fundraisingu ako súčasť aktivít zameraných na podporu budovania kapacít MVO. Kurz je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

logo_eeaosf_rgb_500x158px

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter