ČO BY NA TO POVEDAL JAN AMOS?

23.11.2020 , ,

Ďalšia publikácia na tému participácia a ako ju podporiť v školskom prostredí. Tentokrát obsahuje tri reflexie zo škôl zapojených do programu Otvorené školy. Reflexie vznikli spracovaním desiatok záznamov – zúčastnených pozorovaní, ktoré vznikli počas dvojročnej práce našich dobrovoľníkov v školách, kde viedli workshopy a pracovali so žiackymi školskými radami. Ďalej tu nájdete Index participácie a tiež popis procesu – čo všetko a ako je potrebné zariadiť, aby bola participácia zmysluplná a efektívna. A čo by na to povedal Ján Ámos? Nuž, ešte je pred nami dlhá cesta, ale kde je vôľa, tam je cesta. A to, prečo je vlastne participácia potrebná, mimoriadne výstižne vystihla pani verejná ochrankyňa práv, ktorá je zároveň garantkou programu Otvorené školy:

„Myšlienka participácie je úžasne dôležitá. Prečo? Pretože vedie deti a mladých ľudí k tomu, aby sa naučili uplatňovať svoje názory a zároveň vnímať pohľad na vec iných ľudí. Ide o základ spoločenskej dohody, základ riešenia všetkých problémov, s ktorými sa v živote stretávame. Je preto potrebné, aby k participácii boli deti vedené už od útleho veku a škola je pre to prirodzeným prostredím. Neskôr, keď budú postavené pred úlohy, aby rozhodovali o veciach, ktoré sa týkajú nielen ich, ale aj širšieho okruhu, nesmierne dobre zúročia tieto zručnosti. Zároveň budú môcť prispievať k tomu, aby správa vecí verejných bola skutočne v záujme všetkých ľudí, a aby sme vedeli s úctou k dôstojnosti každého jedného človeka zvládať krízu, akou je napríklad pandémia ochorenia COVID-19, ale aj krízu spojenú s klimatickými zmenami na našej planéte.“

pro. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
verejná ochrankyňa práv

Publikáciu si môžete stiahnuť tu…
Príjemné čítanie.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter