Čo robíme v Nadácii pre lepšie vzdelávanie?

,

Posledné týždne boli mimoriadne rušné aj na pomery štandardne podujatiami preplnenej jesene. Viaceré naše aktivity sa týkali vzdelávania. Po tom, čo nová pani ministerka školstva označila zásadný reformný dokument s názvom  Učiace sa Slovensko za nerealizovateľný napriek ročnej práci expertov, okrúhlym stolom, konzultáciám a zapracovaniu takmer 4000 pripomienok (aj našich) – sme si povedali, že treba ísť zasa chvíľu vlastnou cestou. A ako mnohé ďalšie organizácie, pokračujeme v snahe priblížiť naše školy potrebám 21. storočia a ich úsilí o rozvoj potenciálu každého dieťaťa.

Aflatot – pod týmto zvláštnym názvom sa skrýva medzinárodný program na podporu sociálneho a finančného vzdelávania pre predškolákov. Pre slovenské prostredie sme adaptovali dokument s názvom Metodika Aflatot ako doplnok pre kompetencie 3-6-ročných detí v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (MŠ). Jeho obsah sme v októbri prediskutovali v Prešove s učiteľkami a riaditeľkami MŠ a zástupcami MPC a zriaďovateľov. Stretnutie pod názvom Predškolské vzdelávanie rómskych detí na Slovensku sme organizovali v spolupráci s Ministerstvom školstva, Úradom splnomocnenca pre rómske komunity a organizáciami Škola dokorán a eduROMA.

FullSizeRender (1)

Výchova k občianstvu – spolu s organizátorom  – Štátnym pedagogickým ústavom a  v spolupráci s Radou Európy a Európskym Wergeland centrom sme  otvorili sme Jesennú akadémiu 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých. Cieľom akadémie je posilnenie kompetencií pracovníkov pôsobiacich v oblasti vzdelávania v rámci implementácie a podpory vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam.

Otvorené školy – pod týmto názvom otvárame pilotný ročník programu rovesníckeho vzdelávania. Mladým aktivistom zo stredných škôl pomáhame v ich práci so žiakmi na základných školách pri vytváraní  žiackych školských rád ako skutočných  nástrojov  demokracie a prostredia dialógu na školách. Školské rady sú totiž prvou školou demokracie a prostriedkom výchovy k občianstvu.

Ako člen Koalície pre deti Slovenska sme sa stali partnerom Plesu v opere a pomohli vytvoriť projekt na podporu na inkluzívneho vzdelávania na školách, ktorého cieľom je práca so školami počas jedného roka vo viacerých oblastiach.

Našou mantrou a heslom pre ďalšie obdobie je inkluzívne vzdelávanie – otvorenú a rôznorodú spoločnosť tu totiž môžeme mať len vtedy, ak sa na deti prestaneme  pozerať ako na zdravé, talentované alebo tie s postihnutím. Inklúzia znamená, že deti sú stredobodom nášho záujmu, ktorého cieľom je v plnej miere naplniť ich rôznorodý potenciál.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 30.10.2017