Čo sa nám v Otvorených školách za rok 2020 podarilo?

11.01.2021

Na začiatku roka 2020 naozaj nikto netušil, že tento rok bude iný… úplne. Mimoriadna výzva pre spoločnosť a školy úplne najviac. Takmer osem mesiacov zatvorené školy. Deti a školy v tejto krajine naozaj nie sú prioritou. Ale nie o tom sme chceli… Skôr také ohliadnutie za týmto extrémnym rokom.

Napriek tomu sme radi, že máme česť spolupracovať so školami, ktoré hľadajú riešenia a nie výhovorky.

V čase od marca do júna sme tak nejako hľadali, ako vlastne funguje ten Zoom a čo sa s ním robiť dá a čo nie. Nakoniec sme zistili, že ide takmer všetko, aj keď živý kontakt to v žiadnom prípade nenahradí a v online prostredí sa dá fungovať len obmedzený čas.

Online sme zrealizovali dokonca aj fokusové skupiny s deťmi zo žiackych školských rád, závery z týchto skupín sme použili ako poslednú skladačku do publikácie “Čo by na to povedal Ján Ámos, ktorá obsahuje okrem iného tri reflexie zo škôl, kde vďaka nášmu programu vznikli žiacke školské rady.

Okrem toho sme pripravili Statégiu na podporu participácie detí  a mladých ľudí v Slovenskej republike, ako aj Index participácie, ktorý ponúka praktické kroky pre školy a akékoľvek iné zariadenia pracujúce s deťmi na to, ako zlepšiť ich zapájanie a spoluúčasť na veciach, ktoré sa ich týkajú.

Veľmi veríme a tiež na tom aj pracujeme, aby tieto naše skúsenosti boli využité pri príprave kurikulárnej reformy, ale aj školskej reformy ako takej. Hlas detí by v nich malo byť počuť.

V druhej vlne pandémie sme už naplno prešli do online prostredia a realizovali všetky naše bežné aktivity – workshopy s deťmi, stretnutia so žiackymi školskými radami, online školenia pre deti a aj učiteľov, webináre, panelové diskusie, jednoducho všetky aktivity, ktoré by sme robili aj naživo.

Okrem toho nás mimoriadne teší podpora pani ombudsmanky, ktorú téma participácie skutočne zaujíma a veľmi nás podporuje. Spolu s ňou sme aj so školami otvorili tému školských poriadkov, ich obsahu, ako aj procesu tvorby a budeme v nej ďalej pokračovať.

A samozrejme veľké ďakujem za tento nevšedný rok patrí našim spolupracujúcim učiteľkám, učiteľom, dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom, deťom v školách, partnerským organizáciám, našim kolegom a kolegyniam.

V ďalšom roku sa vám budeme pravidelne nepravidelne prihovárať aj prostredníctvom nášho newslettra, ktorého prvé číslo ste si mohli nájsť takto tesne pod vianočným stromčekom.

Na to, že to bol taký ťažký rok, sa nám toho podarilo celkom dosť.

Tím Otvorených škôl.

Michaela, Erika a Zuzana

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter