Ďalší školský rok bez reformy a učebníc, ale so segregáciou

3.09.2018 , ,

Milé učiteľky, milí učitelia, milí nadšenci vzdelávania a vzdelanosti,

aj tento rok sa budeme spoliehať na to, že veď vy to už nejako dáte. Zvládnete energiu našich detí a ich potreby, školskú byrokraciu, fotokopírovanie nedodaných učebníc, hľadanie možností v nemožnom systéme a aj emócie a očakávania nás rodičov. Želáme vám preto veľa síl a kúsok vďačnosti od detí a rodičov. Veríme, že chvíľu vydrží aj odhodlanie kolegov byť lepšími a zo strany starostov a zriaďovateľov úsilie o zabezpečenie zdrojov pre Vašu prácu.

Napriek deklaráciám o slobode hľadania nových prístupov k vzdelávaniu zostáva naše školstvo organizované prísne hierarchicky a nedemokraticky. V takomto prostredí je výchova k občianskym hodnotám veľmi náročná. Príkladov otvorenej diskusie a prijímania rozhodnutí konsenzom je totiž ako šafránu a už veľmi cítime, že nám v spoločnosti začínajú zásadne absentovať.

Návrh reformy je síce na svete, ale potlesk medzi aktivistami a odborníkmi veru nezožal. Jedným z dôvodov bol aj ten, že z celého procesu revízie Učiaceho sa Slovenska sa vytratila participatívnosť. Pokračujeme preto v nezmyselnom sťahovaní tony informácií do detských hláv, ktoré zostávajú oddelené v jednotlivých predmetoch bez náznaku logiky a súvislostí. Tento systém sa dá zvládnuť len vtedy, ak sú deti obklopené priaznivými podmienkami na svoju prácu, doma majú milujúcich a podporujúcich rodičov ochotných stráviť aj dve hodiny denne pri pomoci s domácimi úlohami. Všetky ostatné deti majú žiaľ smolu. Svoj zdedený kruh okolností prostredia len ťažko prekročia.

Preto česť a vďaka učiteľkám a učiteľom, riaditeľom a riaditeľkám, ktorí na reformy a pomoc a riešenia z ministerstva a od štátu nečakajú. Budeme sa teda aj tento školský rok spoliehať na vašu lásku k deťom, povinnosť robiť si svoju prácu čo najpoctivejšie a najlepšie a bez ohľadu na okolnosti a podmienky v akých pracujete.

Tesne pred začiatkom školského roka rozhýbala uhorkovú sezónu fotografie malej atlétky Annymárie z osady v Moldave nad Bodvou, ktorá vyhrala bežecké preteky v balerínkach. Obrázok najlepšie zosobňuje celú tragédiu nesystémovosti prístupu nielen k vzdelávaniu, ale marginalizovaným obyvateľom Slovenska vôbec. V takomto prostredí vyhrávajú malé Annymárie nie vďaka, ale napriek existujúcemu systému.

Zuzana Čačová

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter