Dnes je medzinárodný deň ľudských práv – u nás doma najmä formalizmus a sebaklam

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv. Udalosti, ktoré v tomto roku hýbali Slovenskom z pohľadu ochrany a vnímania týchto práv však vyvolávajú rozpaky… Februárové referendum Aliancie za rodinu, či rétorika, postoje a opatrenia vlády voči utečencom a na „ochranu“ obyvateľstva pred nimi sú len čerešničkami na torte nepochopenia témy zo strany zástupcov ľudu v ich najlepšom záujme. Často totiž zabúdajú, že záujem jednej skupiny môže byť i v príkrom rozpore so záujmami skupiny inej… Princípy, ktorými sa u nás ľudské práva spravujú jednoducho nefungujú.

Slovensko sa čoraz viac začína podobať na Tolkienovu Stredozem – očarujúcu krajinu, kde sú ľudia milí a pohostinní, len musíte byť hobit, aby vás tu mali radi… Odhliadnuc od kultúrnych, historických a politicko – geografických súvislostí a príčin tohto stavu, jedným z dôvodov je aj spôsob, akým sa na Slovensku pristupuje k výuke ľudských práv.

Správa, ktorú Ministerstvo školstva, vedy a športu SR publikovalo pri príležitosti ukončenia dekády výchovy k ľudským právam konštatuje, že až 77% pedagógov neprešlo žiadnym ľudsko-právnym vzdelávaním. Až 56% percent z nich si myslí, že výuka o ľudských právach nijakým spôsobom neovplyvnila postoje žiakov pozitívnym smerom k tejto téme. Čo k tomu dodať? Asi len toľko, že v prístupe k ľudským právam u nás panuje obrovský formalizmus.

V politicko-právnom vyjadrení záväzku k ochrane ľudských práv sme majstri. Máme prijaté stratégie, akčné plány a programy. V realite života sa však ich obsah odráža len v minimálnej miere – Charta ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa sú dokumenty, ktoré nájdete na nástenkách a tabuliach mnohých škôl. Čo v triedach a na chodbách žiaľ často chýba je duch týchto dokumentov manifestovaný v atmosfére priateľstva, tolerancie a kultúre prijatia inakosti. Školské prostredie jednoducho neposkytuje pocit, že ochrana tých najzraniteľnejších je dôležitá.

Vzdelávanie býva odpoveďou na mnoho výziev. Akú formu a obsah mu dať pre oblasť ľudských práv je otázka, na ktorú Slovensko nenašlo ešte správnu odpoveď. V Nadácii otvorenej spoločnosti urobíme všetko preto, aby sme túto odpoveď našli.

Ľudské práva začínajú právami dieťaťa. „V chudobných krajinách sveta žijú ľudia, z ktorých  60% je mladších ako 25 rokov. Preto rešpektovanie práv detí a mladých ľudí je základný predpoklad pre mierový vývoj vo svete.“  Tak sa na svet díva Malala,  minuloročná držiteľka Nobelovej ceny mieru. „Deti“ mávajú v týchto veciach obyčajne jasno skôr ako dospelí…

Autor/ka: Zuzana Čačová 10.12.2015