George Soros odmieta obvinenia obsiahnuté v otázkach referenda maďarskej vlády o „Sorosovom pláne“.

Maďarská vláda už druhý rok vedie intenzívnu mediálnu kampaň proti americkému finančníkovi a zakladateľovi siete Nadácií otvorenej spoločnosti Georgovi Sorosovi. Kampaň, ktorú vláda označila v októbri t.r. za „národnú konzultáciu o Sorosovom pláne“ mu pripisuje kľúčovú úlohu pri riadení migračnej krízy v Európe a zneužíva jeho úsilie a presvedčenie o spoločenských pozitívach otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie na zakrývanie domácich problémov.

Maďarský spravodajský portál Budapest Beacon (Budapeštiansky maják) uverejnil dňa 22. 11. správu, že minister vnútra Sándor Pintér na utorkovom neverejnom zasadnutí Bezpečnostného výboru parlamentu Maďarskej republiky nepredložil žiadne konkrétne dôkazy o existencii konšpiračnej siete organizácií alebo „Sorosovho plánu“ ako ohlasoval ešte minulý týždeň premiér Viktor Orbán.

Nasledujúce riadky sú prekladom textu, ktorý sa G. Soros v tejto súvislosti rozhodol vydať po mesiacoch útokov a ohovárania jeho osoby na stránke www.GeorgeSoros.com:

Dňa 20.11. 2017 sa zakladateľ globálnej siete Nadácií otvorenej spoločnosti George Soros dôrazne ohradil voči nactiutŕhaniu a zavádzaniu zo strany maďarskej vlády, ktorú predstavujú klamstvá a nepravdivé výroky obsiahnuté v tzv. „národnej konzultácii“ o Sorosovom pláne.

9. októbra 2017 rozoslala maďarská vláda ôsmim miliónom maďarských voličov dotazník „národnej konzultácie“ s otázkami, ktorých cieľom je získanie názoru maďarskej verejnosti na tzv. Sorosov plán. Výroky dotazníka obsahujú nepravdivé informácie a klamstvá, ktoré zámerne zavádzajú maďarskú verejnosť vo veci názorov G. Sorosa na migrantov a utečencov. Predstavitelia maďarskej vlády tiež klamlivo tvrdia, že G. Soros nejakým spôsobom kontroluje rozhodovací proces v EÚ. Pritom je zrejmé, že rozhodovanie o tom, ako sa postaviť k migračnej kríze prináleží členským štátom EÚ a jej inštitúciám, vrátane vlády Maďarska.

V čase, kedy sa maďarský systém zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ocitajú pod tlakom a korupcia je všadeprítomná, hľadá si súčasná vláda vonkajšieho nepriateľa na odvrátenie pozornosti zo strany verejnosti. Vláda si pre tento účel zvolila osobu Georga Sorosa, pričom spustila masívnu mediálnu kampaň, ktorá stojí maďarských daňovníkov desiatky miliónov eur, opierajúc sa pritom o anti-muslimské nálady a antisemitských žoldnierov, ktorí pripomínajú obdobie 30. rokov minulého storočia. Národná konzultácia je súčasťou pokračujúceho propagandistického úsilia, ktoré trvá od mája 2015 a zahŕňa tohtoročnú jarnú kampaň „Stop Bruselu“ a referendum z r. 2016 s negatívnym postojom voči migrantom a utečencom.

George Soros začal svoje filantropické aktivity v Maďarsku v 80. rokoch a nadáciu tu založil v r. 1984. Odvtedy na podporu Maďarov prispel sumou približne 350 miliónov eur vo forme štipendií, služieb zdravotnej a humanitárnej starostlivosti vrátane milióna eur po pretrhnutí hrádze na zadržiavanie bauxitového odpadu v r. 2010. V súčasnosti pokračuje v podpore detí s učebnými ťažkosťami, v riešení situácie pre ľudí bez domova a verejnej dopravy na vidieku.

Ako verejne činná osoba a občan publikuje pravidelné komentáre vo svetových denníkoch, v ktorých vyjadruje svoj názor a ponúka návrhy politík na množstvo tém vrátane migračnej krízy. Tieto sú verejne dostupné na jeho webovej stránke www.GeorgeSoros.com.

 

Znenie otázky č. 1 Národnej konzultácie:

George Soros žiada, aby Brusel na území EÚ vrátane Maďarska rozmiestnil milión utečencov ročne.

NEPRAVDA

V editoriali z r. 2015 G. Soros tvrdil, že vzhľadom na vojnu v Sýrii bude EÚ musieť „…prijať v blízkej budúcnosti minimálne milión azylantov ročne. A v tejto súvislosti sa musí férovo podieľať na tejto záťaži.“ (článok “Rebuilding the Asylum System,” – „Prestavovanie azylového systému“ Project Syndicate, September 26, 2015). O rok neskôr, keď sa podmienky zmenili, (Soros) navrhol, aby EÚ „prijala záväzok o prijatí len okolo 300 000 utečencov ročne“

(článok “Saving Refugees to Save Europe” – Zachraňovanie utečencov pre záchranu Európy, Project Syndicate, September 12, 2016).

Znenie otázky č. 2 Národnej konzultácie:

G. Soros spolu s predstaviteľmi v Bruseli plánuje zrušiť pohraničné oplotenie v členských štátoch EÚ vrátane Maďarska, aby tak otvoril hranice pre imigrantov.

NEPRAVDA

George Soros jasne vyjadril presvedčenie, že “EU musí opätovne získať kontrolu nad svojimi hranicami“. Je tiež presvedčený o tom, že „EÚ musí vybudovať spoločné mechanizmy na ochranu hraníc, na určovanie nárokov na udelenie azylu a na relokáciu utečencov“

(článok “Saving Refugees to Save Europe” – Zachraňovanie utečencov pre záchranu Európy, Project Syndicate, September 12, 2016)

Znenie otázky č. 3 Národnej konzultácie:

Súčasťou Sorosovho plánu je využiť Brusel na vynútenie distribúcie imigrantov, ktorí sa nahromadili v západnej Európe vo všetkých krajinách EÚ so zvláštnym dôrazom na východoeurópskej krajiny. Maďarsko sa tohto tiež musí zúčastniť.

NEPRAVDA

V ostatnom komentári k téme utečeneckej krízy G. Soros podporil „dobrovoľné mechanizmy pre relokáciu utečencov“. Dal jasne najavo, že „EÚ nemôže nútiť členské krajiny k prijatiu utečencov, ktorých nechcú, alebo nútiť utečencov ísť tam, kde nie sú žiadúci.“

(článok “Saving Refugees to Save Europe” – Zachraňovanie utečencov pre záchranu Európy, Project Syndicate, September 12, 2016)

Znenie otázky č. 4 Národnej konzultácie:

Podľa Sorosovho plánu by mal Brusel prinútiť všetky členské krajiny vrátane Maďarska k vyplácaniu sociálnej podpory vo výške 9 miliónov forintov (€28,000).

NEPRAVDA

George Soros nepovedal, že Maďarsko by malo zaplatiť 9 mil. forintov sociálnej podpory pre imigrantov. Čo k tomu povedal je že „Adekvátne financovanie je mimoriadne dôležité. EÚ by mala poskytnúť 15 000 eur ročne na obdobie prvých dvoch rokov pre každého azylanta ako pomoc na pokrytie ubytovacích, zdravotných a vzdelávacích nákladov – a tým urobiť prijatie utečencov príťažlivejším pre členské štáty.“ (článok “Rebuilding the Asylum System,” – „Prestavovanie azylového systému“ Project Syndicate, September 26, 2015). Toto by teda bola jasná dotácia EÚ maďarskej vláde. Minulý rok G. Soros oznámil že by k tomuto finančnému úsiliu prispel zo svojho osobného majetku sumou 430 miliónov eur „na investície, ktoré sú špecificky venované potrebám migrantov, utečencov a hosťujúcim komunitám.“ (článok “Why I’m Investing $500 Million in Migrants,” – Prečo investujem 500 mil. USD do migrantov, The Wall Street Journal, September 20, 2016).

Znenie otázky č. 5 Národnej konzultácie:

Ďalším cieľom Georga Sorosa je zabezpečiť, aby migranti v prípade ich trestnej činnosti dostávali miernejšie tresty

NEPRAVDA

Soros takéto vyhlásenie nikdy neurobil. Je to lož.

Znenie otázky č. 6 Národnej konzultácie:

Cieľom Sorosovho plánu je zatlačiť jazyky a kultúry Európy do úzadia, aby sa urýchlila integrácia ilegálnych prisťahovalcov.

NEPRAVDA

Soros takéto vyhlásenie nikdy neurobil. Je to lož.

Znenie otázky č. 7 Národnej konzultácie:

Súčasťou Sorosovho plánu je tiež iniciovanie politických útokov za tvrdé potrestanie tých krajín, ktoré vystupujú proti imigrácii.

NEPRAVDA

Soros takéto vyhlásenie nikdy neurobil. Je to lož.

Linky na články v zahraničných médiách, ktoré sa týkajú zverejnenia odpovede G. Sorosa na krivé obvinenia sú TU.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 22.11.2017