Grantová výzva pre škôlky

6.05.2022

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava vyhlasuje Výzvu na podporu poskytovania starostlivosti o ukrajinské deti v predškolskom veku.

Cieľom Výzvy je podporiť materské školy a ostatné zariadenia poskytujúce starostlivosť deťom v predškolskom veku, ktoré prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny v dôsledku vojnového konfliktu.

Minimálny podiel ukrajinských detí z celkového počtu detí, ktorým je v zariadení poskytovaná pravidelná starostlivosť v dobe podania žiadosti, nesmie byť nižší ako 20%.

Prejsť na stránku výzvy…

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter