Hľadáme do tímu finančného kontrolóra

Popis pozície: Finančný kontrolór
Do tímu NOS-OSF hľadáme nového človeka na pozíciu finančného kontrolóra. Pozíciu otvárame na dobu určitú 6 mesiacov, forma spolupráce dohodou (pracovný pomer, živnosť). Nástup ihneď.

Hlavné úlohy a zodpovednosti:

 • kontrola čerpania prostriedkov grantov
 • monitoring projektov, schvaľovanie výdavkov
 • príprava podkladov pre ďalšie spracovanie
 • finančný reporting
 • monitoring súladu čerpaných prostriedkov z grantov s platnou legislatívou a internými predpismi nadácie
 • spolupráca na platobnom styku, reportovaní, monitoringu,
 • komunikácia s jednotlivými grantistami
 • konzultácie v oblasti financií a účtovníctva
 • príprava podkladov do účtovníctva

Požiadavky:

 • skúsenosti s finančným reportingom 5+ rokov, ideálne v mimovládnom sektore,
 • skúsenosť s viaczdrojovým financovaním podmienkou,
 • orientácia v legislatíve týkajúcej sa účtovníctva, daní a zmluvných vzťahov,
 • administratívne zručnosti,
 • skúsenosti s grantovým procesom,
 • komunikačné a prezentačné schopnosti, dobrý písomný prejav výhodou,
 • dobrá znalosť anglického jazyka slovom a písmom.

Životopisy posielajte na osf@osf.sk do nedele 20.03.2016, motivačné listy vítané. Kontaktovať budeme iba kandidátov, ktorí postúpia do druhého kola výberového procesu.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 11.03.2016