Príbehy / Projekty / Hra na pravdu

Hra na pravdu

Navštívili sme 4 stredné školy v Martine, Zvolene, Nitre a Prievidzi, kde sme diskutovali so študentami a študentkami o dezinformáciách, hoaxoch a postavení tradičných médií. Diskutujúci hostia boli mladí profesionáli a profesionálky z médií a príbuzných oblastí – Ria Gehrerová z Denníka N, Peter Valovič z RTVS, Daniel Hoťka zo SME, blogger a aktivista Jakub Goda, Jakub Kobela zo Slovenskej debatnej asociácie a Matúš Sloboda z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Peter Valovič, Jakub Goda; Gymnázium Jána Lettricha v Martine

Peter Valovič, Jakub Goda; Gymnázium Jána Lettricha v Martine

Hostia so študentstvom počas 90 minút diskutovali o spôsoboch, ako je možné rozoznávať pravdivé a falošné správy. Dozvedeli sa praktické technologické tipy ako odhaliť zmanipulovanú fotografiu či video, spoznali varovné signály falošných správ a nástroje, ktoré im uľahčia overovanie zdrojov a informácií.

Jakub Kobela , Ria Gehrerová; Gymnázium na Golianovej ulici, Nitra

Predmetom diskusií boli aj rozdiely medzi tradičnými a konšpiračnými médiami a spoznanie novinárskej práce. Hovorili sme o práci novinárov a novárok so zdrojmi, o nutnosti overovať všetky publikované informácie, ale aj o štátnej regulácii médií čipovinnosti uverejňovania opráv. Zdôrazňovali sme tiež možnosť verejnosti aktívne zasahovať do obsahu správ asťažovať sa nepresné alebo nepravdivé informácie.

Konzervatórium Pink Harmony vo Zvolene

Konzervatórium Pink Harmony vo Zvolene

Cieľom diskusií bolo posilniť povedomie študentov a študentiek o ich aktívnej úlohe v konzumácii informácií a podporiť uvedomenie si, že v súčasnom „informačnom tsunami“ je mimoriadne dôležitá aspoň základná orientácia vo fungovaní médií, na základe ktorej sa môžu lepšie rozhodovať o tom, ktorým zdrojom a informáciám dôverovať.

Matúš Sloboda, Ria Gehrerová; Gymnázium Vavricna Benedikta Nedožerského v Prievidzi

Sme presvedčení o tom, že nie každá informácia má rovnakú hodnotu. Súčasné fungovanie sociálnych sietí, ktoré sa pre väčšinu ľudí stávajú primárnym zdrojom správ, dáva na jednu úroveň správy z profesionálnych médií, vymyslené správy z pokútnych internetových portálov i zážitky a interpretácie udalostí náhodných ľudí. Cieľom preto bolo taktiež poskytnúť účastníkom a účastníčkam diskusií informácie a nástroje na to, aby tieto správy dokázali rozlišovať.

Projekt bol realizovaný vďaka finančému príspevku Nadácie Slovenskej sporiteľne.

SLSPNadacia_external-material_box

Čítajte naše príbehy

Newsletter