Je Deň detí oslavou všetkých detí?

21.06.2023

Len nedávno sme v našej materskej škole v Spišskej Novej Vsi oslavovali spoločne s naším kamarátom Aflatounom Deň detí. Bol to deň plný zábavy, zážitkov, smiechu a radosti. My sme tento deň využili aj na neformálne vzdelávanie o právach dieťaťa.

Jedna z aktivít metodiky Aflatoun sa venuje práve téme práv dieťaťa. Deti sa oboznamujú s tým, aké práva a aké zodpovednosti majú deti a aké povinnosti majú dospelí. Počas aktivity nám naša žiačka Jasmínka položila otázku, či dnes všetky deti vo všetkých materských školách oslavujú Deň detí. Keď som sa jej spýtala, prečo jej to napadlo, dostala som odpoveď: „Veď sme sa učili, že každé dieťa má právo na hru, jedlo, bývanie, hračky… Ale ty si povedala, že nie všetky deti majú tieto veci“. Pridal sa aj náš škôlkar Sebastián – bol zvedavý či tento sviatok oslavujú iba v tých škôlkach, kde majú kamaráta Aflatouna.

Veľmi ma potešilo, že aj „naše“ deti už uvažujú aj o týchto veciach. Otázky detí sme využili pri diskusii – opäť sme si niečo povedali o právach detí, ale aj o tých deťoch, ktoré si dnes svoj sviatok neužívajú tak ako tie v našej škôlke. Som nadšená, že deti takto reagovali a potvrdilo sa mi, že práca s metodikou prináša pozitívne zmeny v sebaregulácii a v sociálnych zručnostiach detí. Je to výsledok celoročnej práce s metodikou Aflatoun.

Na záver sme spoločne s deťmi vymysleli princípy, ktorými sa bude riadiť naša škôlka a všetky deti a dospelí. Spoločne sme sa dohodli, že tieto princípy budeme dodržiavať počas celého dňa v materskej škole, ale aj doma. Pri vytváraní princípov sme využili prvé písmená slova AFLATOUN:

A/Akčnosť: akčnosť v našej materskej škole nechýba, no budeme sa snažiť zapájať do aktivít ešte viac a vo väčšom počte

F/Flexibilita: budeme ešte flexibilnejší a aktivity budeme prispôsobovať tomu, čo potrebujú deti a rodičia

L/Láska: budeme prejavovať viac lásky k rodičom a kamarátom

A/Atraktívnosť: budeme vymýšľať aktivity, ktoré budú zaujímavé pre deti aj pre rodičov

T/Tolerancia: pri hrách budeme rešpektovať aj kamarátov, ich potreby a názory

O/Optimizmus: budeme si viac veriť, že sa nám podarí to, čo si zaumienime a že to zvládneme

N/Napredovanie: ešte viac sa budeme zlepšovať a zdokonaľovať vo všetkom, čo sa v škôlke naučíme.

Deti skonštatovali, že mať Aflatouna za kamaráta je skvelé!

Jana Zajacová, MŠ Tehelná, Spišská nová Ves

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter