K ratifikácii Istanbulského dohovoru

26.02.2018

Stanovisko členov a členiek Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k ratifikácii Istanbulského dohovoru Slovenskou republikou

Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad tým, že na Slovensku sa otázky fundamentálnych ľudských práv vrátane ochrany žien a ďalších ohrozených skupín pred násilím, pravidelne stávajú témou negatívnych stranícko-politických a ideologických kampaní.

Zásadne odmietame výzvy predsedu NR SR a vysokých predstaviteľov cirkví, ktoré požadujú stiahnutie podpisu Slovenskej republiky pod Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Stiahnutie podpisu demokratického štátu pod ľudskoprávnym dohovorom, ktorý podpísalo 45 európskych štátov, by bol bezprecedentný akt spochybňujúci európske smerovanie našej krajiny, nastúpené po roku 1989.

Vyjadrujeme presvedčenie, že vláda SR a jej predseda by sa takýmto výzvam mali postaviť a nie ustupovať im. Násilie páchané na ženách je najzávažnejším porušením práv žien. Ak vo vláde neexistuje politická vôľa, aby po podpise, ktorý sa uskutočnil v máji 2011, predložila dohovor na ratifikáciu, je to poľutovaniahodná politická realita. Odráža hlboké nepochopenie jednej z kľúčových úloh demokratického štátu – ochrany a podpory ľudských práv. Nemôžeme súhlasiť ani s tým, aby predseda vlády odmietanie ratifikácie dohovoru využíval na vyvolávanie negatívnych nálad proti migrujúcim ľuďom a ľuďom na úteku a spochybňoval, že problém násilia na ženách sa výsostne týka aj Slovenska a „našej“ kultúry. Nemôžeme súhlasiť s vyvolávaním negatívnych nálad proti ďalším menšinám, najmä voči právam LGBTI ľudí na základe zavádzajúceho výkladu ustanovení dohovoru, ktoré sú údajne v rozpore s Ústavou SR.

Vyzývame predsedu vlády SR, aby sa ako premiér demokratickej krajiny dôrazne postavil proti všetkým snahám diskreditovať takú dôležitú ľudskoprávnu zmluvu, akou je Istanbulský dohovor. Zároveň žiadame, aby bezodkladne začal s realizáciou krokov, ktoré povedú k tomu, aby verejnosť dostala odborne fundované informácie o Istanbulskom dohovore v zmysle ľudskoprávnych východísk a aby verejne odmietol všetky ideologické a zavádzajúce výklady Istanbulského dohovoru.

26. februára 2017

Dagmar Horná, členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Adriana Mesochoritisová, členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Kálmán Petőcz, podpredseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter