Konferencia „Muslims are…“ chce vyvrátiť mýty o islame

14. októbra sa bude v Bratislave konať medzinárodná konferencia „Muslims are…“ na tému predsudky, mýty a bariéry voči moslimom a ako proti nim bojovať. Konferencia sa snaží vyvrátiť niektoré mýty o islame, zdieľať príklady dobrej praxe v boji proti stereotypom a podporiť toleranciu voči náboženskej rozmanitosti nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách V4.

Práve preto sa konferenčné príspevky zástupkýň a zástupcov moslimských komunít a odborníčok a odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia budú zameriavať na scitlivovanie verejnosti prostredníctvom diskusie a šírenia poznatkov a skúseností naprieč komunitami. Účastníci konferencie sa napríklad dozvedia ako sa žije moslimom na Islande, alebo akú úlohu hrá medzináboženský dialóg v posilňovaní sociálnej súdržnosti vo francúzskej spoločnosti po atentátoch. Hlavnou rečníčkou bude francúzska senátorka a odborníčka na históriu menšín Esther Benbassa. Pozrite si celý program a nezabudnite sa registrovať.

„Moslimovia v Európe prežívajú náročné obdobie: protimoslimské nálady stúpajú a verbálne a fyzické útoky zamerané na moslimov sú čoraz bežnejšie. V tomto aspekte Slovensko nie je výnimkou. Napriek tomu, že počet moslimov na Slovensku je zanedbateľný, utečenecká kríza v roku 2015 spôsobila značný prepad verejnej mienky o moslimoch a islame. Vytváranie negatívneho obrazu o islame a jeho stúpencoch sa veľmi rýchlo stalo štandardnou súčasťou prejavu niektorých politikov a mantrou viacerých médií,“ tvrdí Andrea Bilá z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Prieskum Eurobarometra z októbra 2015, ktorý sa zameriava na problematiku diskriminácie, tieto tvrdenia potvrdzuje: iba 37% slovenským respondentom by nevadilo pracovať s moslimom alebo moslimkou a len 16% z nich by akceptovalo fakt, že ich dieťa je vo vzťahu s moslimom alebo moslimkou. „Miera neprijatia etnických a náboženských menšín nielen na Slovensku, ale v celom regióne V4, je medzi najvyššími zo všetkých členských štátov EÚ. Prejavy neznášanlivosti, xenofóbie a diskriminácie v regióne sú spôsobené nízkou úrovňou medzikultúrnych skúseností, strachom z rozdielov, predsudkami a v neposlednom rade aj podnecovaním k nenávisti voči určitým skupinám ľudí zo strany médií a verejných činiteľov,“ hovorí Blanka Berkyová za organizátorov.

Celodenná konferencia sa bude konať v priestoroch Loď – Divadlo v podpalubí. Podujatie 13. októbra v priestoroch a4 slávnostne otvorí tanečné predstavenie „Dervish“ v podaní tureckého tanečníka a choreografa Ziyu Azaziho. Kultúrne aktivity veľkou mierou prispievajú k odbúravaniu predsudkov a predstavenie slovenskému publiku priblíži tradičný tanec rádu dervišov a svet sufizmu – mystickej formy islamu. Pre záujemcov sa 10.-12. októbra koná aj trojdňový workshop pod vedením Ziyu Azaziho. Lístky na predstavenie zakúpite tu.

Podujatie sa koná s podporou Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 6.10.2016