Letné čítanie #4 Muslims are…

V letnom otvorenom čítaní  pokračujeme zborníkom „Muslimovia sú…“ Je to súbor textov, ktoré odzneli v Bratislave v októbri 2016 počas jednodňovej medzinárodnej konferencie venovanej téme islamu a moslimov v Európe. Naši i zahraniční historici, ale aj bežní mladí moslimovia druhej generácie žijúci vo Švajčiarsku a Francúzsku nás konfrontujú s predsudkami a falošnými príbehmi, ktorým v strachu z terorizmu podľahla verejnosť u nás i vo svete.  Čo ste si mysleli, že viete „o nich na betón“ sa zrazu ukáže ako školou a našimi sebazáchovnými tradíciami vystavaná lož…

Zborník si môžete voľne stiahnuť tu:

>>> Muslims are… <<<

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 24.08.2017