Milí učitelia, milé učiteľky!

28.03.2018

Pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov sa vám chceme poďakovať za vašu odvahu a vytrvalosť. A zaželať vám jej ešte viac.

Uplynulý víkend sme mali tú česť prezentovať program Otvorené školy v rámci úvodného panelu konferencie Učíme pre život, kde sme stretli 425 nerezignovaných a veľmi nahnevaných učiteľov.

V sále sa ozývali nespokojné hlasy, že pri práci s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít môžeme Štátny vzdelávací program hodiť do koša…  Čoraz inzívnejšie sa hovorilo o zbytočnom čakaní na konkrétne aktivity a kroky Ministerstva školstva, lebo už jednoducho nemáme čas a nemôžeme si dovoliť, aby ďalšia generácia vyrástla iba v očakávaní. Mladí ľudia sú rovnako netrpezliví a už nečakajú, o čom nás presvedčili aj udalosti uplynulého mesiaca.

Správa o mládeži sa v kapitole vzdelávanie odvoláva na slová komisára EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport T. Navracsicsa. „Dobré vzdelávanie kladie základ pre osobný rozvoj a aktívne občianstvo. Je východiskovým bodom pre úspešnú profesionálnu kariéru a najlepšou ochranou proti nezamestnanosti a chudobe. Na to, aby jednotlivci a spoločnosti mohli využívať tieto výhody, potrebujeme kvalitné vzdelávacie systémy v celej EÚ…“[1]

Program Otvorené školy k takémuto vzdelávaniu určite prispieva a chceme veriť, že tomu tak bude aj v prípade Národného programu na rozvoj vzdelávania, ktorý je vraj pripravený na pripomienkovanie, keď sa politická situácia na Slovensku upokojí.

My nemôžeme čakať.

[1] Pozri aj https://europskenoviny.sk/2017/06/03/komisia-prijala-nove-iniciativy-v-oblasti-skolskeho-vysokoskolskeho-vzdelavania/

Foto: Dáša Barteková

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter